Dotazy a odpovědi

0089 Jakou roli v atmosféře bude hrát vodní pára z jaderných elektráren?

Dotaz:

Řeší se uznání jádra jako ekologického zdroje. Možná je to naprosto zanedbatelná věc, ale (vynechám-li problémy s odpadem apod.) vodní pára z chladicích věží je také skleníkový plyn. Byl by i v mnohonásobně vyšším zastoupení atomové energie nárůst vodních par natolik zanedbatelný, že by nehrál v atmosféře žádnou roli?

Minutová odpověď:

1)

Vodní pára je skleníkovým plynem, ale zároveň v atmosféře kvůli srážkám nezůstává dlouho.

2)

V rámci koloběhu vody během pouhých několika dní zkondenzuje a spadne zpět na zemský povrch.

3)

Za předpokladu úplného nahrazení uhelných elektráren jadernými by k dramatickému růstu produkce vodní páry nedošlo.

Celá odpověď:

Odpověď

Vodní pára je skleníkovým plynem, ale zároveň v atmosféře kvůli srážkám nezůstává dlouho. V rámci koloběhu vody během pouhých několika dní zkondenzuje a spadne zpět na zemský povrch, tudíž přispívá ke skleníkovému efektu jen velmi krátce. Průmyslové chladicí procesy tedy nezvyšují významně ani dlouhodobě její množství v atmosféře [1, 2]. Kvůli krátké životnosti se pro vodní páru nedá spolehlivě stanovit tzv. „global warming potential“ (GWP), tedy potenciál plynu přispět ke globálnímu oteplování, který se běžně používá pro porovnávání „špatnosti“ skleníkových plynů (obvykle v horizontu 100 let, GWP100). Odhaduje se však, že například oproti oxidu uhličitému je GWP vodní páry zanedbatelný.

Za předpokladu úplného nahrazení uhelných elektráren jadernými by k dramatickému růstu produkce vodní páry nedošlo. Jak jaderné, tak uhelné elektrárny totiž používají vodu jako chladicí médium. Ačkoliv je jaderným elektrárnám přisuzována o něco větší spotřeba vody než těm uhelným, nejedná se o podstatný rozdíl, zvláště v porovnání s jinými zdroji energie, například solární či větrnou energií [3, 4]. Spíše záleží na systému, který je ke chlazení použit [5].

Za Zeptej se vědce odpovídaly Christina a Kristýna

Zdroje

[1] https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.energy.25.1.441

[2] https://hess.copernicus.org/articles/21/779/2017/

[3] https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/EW/C5EW00026B

[4] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab374a

[5] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/015031

Odpovídaly

(Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha)
(Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha)