Dotazy a odpovědi

0112 Proč se při nemoci neočkuje?

Dotaz:

Existují vědecké důkazy pro tvrzení, že očkování dočasně oslabuje imunitu? A podotázka: Je pravda, že při souběhu očkování proti covid-19 a infekce bývá „nejhorší“ průběh?

Minutová odpověď:

1)

Mírná nemoc není pro očkování překážkou. U středně závažného až závažného onemocnění se skutečně doporučuje očkování odložit.

2)

Pokud by se po očkování člověka s akutní vážnou nemocí vyskytly po očkování nové příznaky, nedalo by se jasně určit, zda je to vedlejší účinek očkování, nebo příznak nemoci.

3)

Při očkování nakažených lidí je samozřejmě zvýšené riziko pro očkující personál.

4)

Tvrzení, že by očkování dočasně oslabovalo imunitu, se nám nepodařilo vědecky doložit. Naopak se ve výzkumu ukázalo, že očkované děti byly méně náchylné i k jiným nemocem.

Celá odpověď:

Odpověď

Úplně obecně je třeba říct, že pro očkování není mírná nemoc překážkou.

U středně závažného až závažného onemocnění se skutečně doporučuje očkování odložit. Mnoho lidí (včetně nás) ale nejspíš překvapí PROČ. Důvodem totiž je, že pokud by se po očkování člověka s akutní vážnou nemocí vyskytly po očkování nové příznaky, nedalo by se jasně určit, zda je to vedlejší účinek očkování, nebo příznak nemoci a např. její zhoršení (a z toho plynoucí potřeba jiného typu léčby) [1].

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí, že lékaři i veřejnost mohou mylně považovat řadu stavů za důvod očkování odložit (viz tabulka 4-2 v referenci [1]), přestože to není nutné.

Tvrzení, že by očkování dočasně oslabovalo imunitu, se nám nepodařilo vědecky doložit. Naopak se ve výzkumu ukázalo, že očkované děti byly méně náchylné i k jiným nemocem [2, 3].

Očkování proti covid-19 podléhá stejným obecným doporučením – očkovat je možné i při mírné nemoci, překážkou je pouze středně vážná nebo vážná nemoc [4]. Studií o souběhu očkování a onemocnění covid-19 je velmi málo. Teď spekuluji, ale předpokládám, že je to proto, že odlišit příznaky nemoci a vedlejší účinek očkování je velmi obtížné.

V publikaci z Izraele [5], která ale ještě neprošla recenzním řízením, se přesto zkusili na souběh očkování a nemoci podívat. Srovnali, co se stalo s lidmi, kteří dostali vakcínu Pfizer/BioNTech a zároveň u nich byl 1.–5. den od vakcinace pozitivní PCR test (tedy byli v době očkování nejspíše již nakažení). Tuto skupinu srovnali s lidmi, kteří na očkování vůbec nebyli. Dle předběžných výsledků to vypadá, že u pacientů, kde byl souběh očkování i nemoci, byla pozorovaná nižší úmrtnost i nižší míra hospitalizací, než u pacientů, kteří očkovaní nebyli (obzvlášť jasně u lidí 55+).

Dá se tedy říci, že použití očkování v průběhu onemocnění by nemělo průběh zhoršovat, ba naopak – dost možná by mohlo i pomáhat. Rozhodně je ale třeba to dále zkoumat. Při očkování nakažených lidí je samozřejmě zvýšené riziko pro očkující personál, a tak by se nejspíše muselo jednat o specializovaná pracoviště očkující jen nakažené.

Zeptej se vědce odpovídala Kristýna

Mgr. Kristýna Blažková, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Zdroje:

[1] https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html#t-01

[2] https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/109/1/124/79755/Addressing-Parents-Concerns-Do-Multiple-Vaccines?redirectedFrom=fulltext

[3] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/201371

[4] https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska – Doporučení České vakcinologické společnosti z 21. 2. 2022

[5] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.07.22268869v1

[6] https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-safety/immune-system-and-health

Odpovídala

(Stanford University, School of Medicine)