Dotazy a odpovědi

0185 Co je vlastně ve vesmíru „nahoře“ a co „dole“?

Dotaz:

Je nějak vědecky podloženo, že pozice naší Země (a tedy i obíhání kolem Slunce) ve vesmíru je tak, jak je znázorňováno –⁠ například na glóbu, že Evropa je v horní části a Austrálie na spodní? Manžel tvrdí, že Zeměkoule může klidně být obráceně, a obíhat tedy kolem Slunce druhým směrem (v protisměru).

Minutová odpověď:

1)

Pozice Země vůči dalším tělesům ve Sluneční soustavě je jasně daná a prokázaná, ale to, co je „nahoře“ a co je „dole“, jsme si rozhodli sami.

2)

Vědecky tu není žádný důvod, proč by zrovna sever měl být nahoře.

3)

Sever se objevil na vršku map až od dob Gerharda Mercatora, vlámského kartografa, který v 16. století vnesl do map zakulacení země.

Celá odpověď:

Odpověď

Ano, opravdu je tomu tak, že se na svět díváme dle zavedených konvencí. Pozice Země vůči dalším tělesům ve Sluneční soustavě je jasně daná a prokázaná, ale to, co je „nahoře“ a co je „dole“, jsme si rozhodli sami.

Co je tedy vršek planety Země? Každý asi pomyslí na severní pól, i když to také není úplně správně. Zemská osa (čára protínající severní a jižní pól) je nakloněná 23° od kolmice oběžné roviny Země okolo Slunce, a proto se „vršek“ neustále mění.

Vědecky tu není žádný důvod, proč by zrovna sever měl být nahoře. Pokud se podíváme na některé historické mapy, sever se většinou nenacházel nahoře. Sever se objevil na vršku map až od dob Gerharda Mercatora, vlámského kartografa, který v 16. století vnesl do map zakulacení země. To, že na svých mapách použil sever nahoře, je jen náhoda, ale od jeho dob už zaběhlá konvence [1].

A jak je to při pohledu z vesmíru? Země se otáčí jednou denně kolem své osy a jednou ročně okolo Slunce. Pokud se na Zemi podíváme z vesmíru přesně nad severním pólem, tak se otáčí proti směru hodinových ručiček a jednu rotaci uskuteční za 23 hodiny 56 minut 4 sekundy. Zajímavé je, že rychlost rotace se postupně zpomaluje, konkrétně se nám za každé století prodlouží den o 0,0018 sekundy [2].

Pokud bychom se ale podívali z jižního pólu, tak bychom viděli, že se Země otáčí po směru hodinových ručiček. Stejné je to i s Země okolo Slunce – Země obíhá okolo Slunce proti směru hodinových ručiček při použití severního koordinačního systému, při pohledu z jihu by tomu bylo naopak. Stejným směrem se pohybují i všechny ostatní planety a většina ostatních objektů Sluneční soustavy, což souvisí s jejím vznikem a vývojem [3].

Za Zeptej se vědce odpovídala Helena

Zdroje

[1] https://www.bbc.com/future/article/20160614-maps-have-north-at-the-top-but-it-couldve-been-different

[2] Measurement of the Earth’s rotation: 720 BC to AD 2015, https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0404

[3] Thierry Montmerle; Jean-Charles Augereau; Marc Chaussidon (2006). „Solar System Formation and Early Evolution: the First 100 Million Years“. Earth, Moon, and Planets. Springer. 98 (1–4): 39–95. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120504344

Odpovídala

(Univerzita Royal Holloway v Londýně, CERN)
Kategorie: Fyzika a chemie