Dotazy a odpovědi

0188 Jak to je s tou kvantovou teleportací?

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat na kvantové provázání / kvantovou teleportaci. Pochopil jsem, že: a) částice jsou provázané tak, že změna některých vlastností (spin?) jedné částice se projeví i na té druhé, b) tato změna je okamžitá, nezávislá na jejich vzdálenosti od sebe, d) tuto vlastnost není možné použít k přenosu informací (protože ty se nemohou šířit rychleji než rychlostí světla), c) provázání bylo experimentálně prokázáno. Myslel bych si, že c) a d) jsou v rozporu. Nejsou, ale nerozumím proč. Jak je možné provázání prokázat a přitom nepřenést informaci?

Minutová odpověď:

1)

Body c) a d) skutečně nejsou ve vzájemném rozporu.

Celá odpověď:

Odpověď

Body c) a d) skutečně nejsou ve vzájemném rozporu.

Příklad:

Dvě kvantově provázané částice v Praze – jedna se spinem nahoru, druhá se spinem dolů – se rozletí, každá na jednu stranu. Petr měří spin první částice v Aši a ve stejnou chvíli měří Pavel spin druhé částice v Jihlavě.

V momentě, kdy Petr v Aši naměří spin nahoru, okamžitě ví, že Pavel ve stejný moment naměří v Jihlavě spin dolů (protože ví, že celkový spin páru zůstává nulový). Petr ale nemá žádný způsob, jak v momentě měření toto Pavlovi okamžitě sdělit, protože nemůže tu informaci o naměřeném spinu přenést rychleji, než je rychlost světla.

Takže, pokud Pavel sám neprovede měření v Jihlavě, tak v okamžiku Petrova měření v Aši ví kulový, žádná informace se okamžitě z Aše do Jihlavy nepřenesla.

Za Zeptej se vědce odpovídal Pavel

Odpovídal

(Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR (IOCB Prague - Institute of Organic Chemistry and Biochemistry))
Kategorie: Fyzika a chemie