Dotazy a odpovědi

0218 Proč se nestaví malé kompaktní jaderné reaktory?

Dotaz:

Dobrý den, vrtá mi hlavou, proč se nestaví malé kompaktní jaderné reaktory, používané u letadlových lodí a ponorek, i pro (menší) města? Ta technologie je evidentně zvládnutá, funguje. Lidé tam mají jaderný reaktor doslova pod zadkem 24/7 a asi se necítí nijak v ohrožení života. Proč svět nejde tímto směrem? Místo toho třeba u nás desítky let řešíme dostavbu Dukovan a než to dostavíme, doslouží původní bloky.

Minutová odpověď:

Celá odpověď:

Za malé reaktory se obecně označují bloky do elektrického výkonu 300 MW. Přestože našly své využití v armádě a plavidlech, u jaderných elektráren se výkon v minulosti zvyšoval, a to především kvůli nižším výrobním nákladům na jednotku vyvedeného výkonu a stále rostoucí spotřebě elektřiny. Například elektřina produkovaná ruskou plovoucí elektrárnou Akademik Lomonosov vyjde podle analýz až třikrát dráž ve srovnání s našimi výrobními bloky. Navíc v malých lehkovodních jaderných reaktorech dochází k menšímu využití paliva a produkci většího množství radioaktivního odpadu. Další komplikací je licenční proces, který v Česku není těmto blokům nakloněn – malý reaktor by musel splňovat stejné požadavky jako ten velký.

Tyto a mnoho dalších výzev vedly k tomu, že malé jaderné reaktory v současnosti nejsou na trhu. Nicméně intenzivně se zkoumají a vyvíjejí technologie, které budou efektivnější. Česká republika plánuje do roku 2034 zprovoznit jeden z prvních malých reaktorů v Evropě, a to v areálu elektrárny Temelín. Výhledově by tyto reaktory měly doplnit velké bloky a alespoň částečně kompenzovat odstavené uhelné elektrárny na severu Čech. Jejich předností tedy na rozdíl od ceny a množství radioaktivních odpadů může být kratší doba výstavby, flexibilita v síti a snadná přepravitelnost.

V současnosti plánovaný nový blok v Dukovanech bude mít výkon dosahující 1200 MW. Nové zařízení nahradí původní dva reaktory, které budou v roce 2045 odstaveny. Hodnota 1200 MW byla určena z rozsáhlých analýz lokality a distribuční sítě.

Za Zeptej se vědce zdraví Adéla.

Zdroje:

https://www.sujb.cz/aktualne/detail/male-modularni-reaktory-jak-je-vidi-sujb

Krall L.M., Macfarlane A.M., Ewing R.C. Nuclear waste from small modular reactors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 7;119(23):e2111833119. doi: 10.1073/pnas.2111833119. Epub 2022 May 31. PMID: 35639689; PMCID: PMC9191363.

Malé reaktory z pohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost: https://www.sujb.cz/aktualne/detail/male-modularni-reaktory-jak-je-vidi-sujb

Produkce radioaktivních odpadů a další nevýhody malých reaktorů: Krall L.M., Macfarlane A.M., Ewing R.C. Nuclear waste from small modular reactors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jun 7;119(23):e2111833119. doi: 10.1073/pnas.2111833119. Epub 2022 May 31. PMID: 35639689; PMCID: PMC9191363.

Odpovídala