Dotazy a odpovědi

0343 Uhlík C60 jako lék

Dotaz:

Dobrý den, rád bych se touto cestou zeptal na uhlík C60, který někteří považují za superlék proti stárnutí a proti dalším problémům. Je to vůbec možné?

Minutová odpověď:

1)

C60 je vskutku zajímavá molekula, bývá však velmi neodborně nabízena jako předražený superlék.

2)

Neexistuje dostatek výzkumu, který by prokazoval deklarované účinky výrobku.

3)

Nic, co je nazýváno superlékem, pravděpodobně není superlék.

Celá odpověď:

Nejprve si dovolím krátký úvod k tomu, co to vlastně zmíněný uhlík C60 je. Jde o molekulu sestávající z 60 atomů uhlíku, která vzhledem připomíná fotbalový míč, objevenou v roce 1985 [1, 2]. Tento typ molekul obecně nazýváme “fullereny” a existuje jich nepřeberné množství s různým počtem atomů uhlíků (od 20 do několika stovek) i různými uspořádáními [3]. Díky své unikátní struktuře i vlastnostem jsou fullereny v současnosti poměrně studovanou skupinou látek s potenciálními aplikacemi sahajícími od materiálů přes elektroniku až k medicíně [4, 5].

Na trhu lze nalézt přípravky, které slibují díky anti-oxidačním účinkům fullerenu C60 vyhlazení vrásek či léčbu akné. Antioxidační účinky fullerenů byly prokázány [6]. Studií, které hodnotí účinnost aplikace na kůži je však spíše nedostatek a je tedy třeba brát sliby zmíněných přípravků s rezervou [7, 8].

Závěrem se dostávám k samotné podstatě dotazu – superléku. Kromě výše zmíněných dermatologických přípravků lze nalézt i doplňky stravy, které vykazují několik znaků pseudomedicíny – velmi vysoká cena, nízká koncentrace „účinné“ látky, zavádějící popis, který nesmyslně používá vědecké pojmy. K jednomu takovému přípravku se mimo jiné negativně vyjadřovala během pandemie americká FDA (obdoba českého SÚKL), jelikož prodejci tvrdili, že jejich „superlék“ funguje účinně i proti covidu [9]. Ke konzumaci takových přípravků již odborné studie nelze dost dobře najít a je před nimi třeba se mít na pozoru.

Za Zeptej se vědce odpovídal Adam.

[1] https://www.nature.com/articles/318162a0

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009261490871095

[3] https://nanotube.msu.edu/fullerene/fullerene-isomers.html

[4] https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/1997/jm/a700080d

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523403001843

[6] https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jm990144s

[7] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/exd.13172

[8] https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jnn/2010/00000010/00000010/art00074

[9] https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/bioactive-c60fullerlifec60-llc-605954-03302020

Odpovídal

(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
Štítky: fulleren, lék, podvod, uhlík