Dotazy a odpovědi

0451 Má ocet dezinfekční účinky?

Dotaz:

Je pravda, že ocet má dezinfekční účinky a dokáže likvidovat bakterie?

Minutová odpověď:

1)

Dezinfekčná účinnosť závisí na mnohých faktoroch ako napríklad koncentrácia aktívnej látky, doba pôsobenia, teplota či množstvo prítomných baktérií.

2)

Podľa európskych noriem ocot má dezinfekčné účinky.

3)

Svojou účinnosťou môže pri bežnej koncentrácií (8 %) mierne zaostávať za bežnými dezinfekčnými produktami, ktoré ale na rozdiel od octu môžu obsahovať zdraviu škodlivé prímesi.

Celá odpověď:

Ďakujeme za skvelú otázku! Ocot, ktorý väčšina z nás pozná ako kvasný liehový (odpovedajúci 8 % kyseline octovej), má ako dezinfekčný prostriedok dlhú históriu siahajúcu až do obdobia 5000 rokov pred naším letopočtom [1]. Dodnes sa používa napríklad k dezinfekcii ovocia a zeleniny či pri upratovaní domácnosti, no je však naozaj účinný, alebo je to len tisícročný mýtus?

Dezinfekčná (antibakteriálna) účinnosť akéhokoľvek prípravku závisí obecne od koncentrácie aktívnej látky, doby pôsobenia, pH a teploty prostredia, druhu prítomných baktérií a ich množstva [2]. Samotné testovanie väčšinou prebieha tak, že sa v laboratórnych podmienkach vypestujú rôzne kmene baktérií a následne sa ich snažíme zlikvidovať pôsobením potencionálne antibakteriálnych látok v rôznych koncentráciách (0 – 100 %) a za rôzne dlhú dobu (napr. 5, 10, 60 min.). Po ukončení experimentu sa baktérie spočítajú a definuje sa ich úbytok.

Mnohé vedecké štúdie reportujú, že kyselina octová účinne likviduje bežné bakteriálne kmene (napr. Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Staphilococcus aureus) [3–6].

Vedci zo Severnej Karolíny porovnávali antibakteriálnu účinnosť octu (5 %) a komerčných dezinfekčných produktov na bežne vyskytujúce sa baktérie. Určité bakteriálne kmene boli octom redukované porovnateľne s bežnými prostriedkami, zatiaľ čo u iných kmeňov v porovnaní s komerčnými prípravkami zaostával. Výsledky tejto štúdie teda ukazujú, že ocot dezinfekčné účinky má, no môžu byť slabšie v porovnaní s komerčnými prípravkami [8].

Vedci z Nemecka použili na otestovanie dezinfekčných účinkov štandardizované európske testy (testy k overeniu, či daná látka môže byť podľa európskych noriem označená ako dezinfekčná alebo antiseptická). Ich výsledky naznačujú, že 10 % kyselina octová v kombinácií s 1,5 % kyselinou citrónovou efektívne a dostatočne likviduje najbežnejšie kmene baktérií. Ďalej prišli na to, že kyselina octová už v 5 % koncentrácií dokáže likvidovať víry a v koncentrácií 0,75 % efektívne ničí baktérie pri praní prádla [9].

Záver teda je, že ocot dezinfekčné účinky má. V bežnej koncentrácií (8 %) môže jeho účinnosť mierne zaostávať v porovnaní so svojimi kolegami typu Savo. Pre zvýšenie účinnosti môžeme používať koncentrovanejšiu kyselinu octovú (napr. 10 %) a kombinovať ju napríklad s kyselinou citrónovou. Používanie octu v domácnosti nepredstavuje taktiež takmer žiadne zdravotné riziká na rozdiel od konvenčných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú často dostupné vo vysokých koncentráciách a môžu obsahovať ďalšie pridané zdraviu škodlivé látky.

Pro Zeptej se vědce odpovídaly Nina a Barbora.

Referencie:

  1. Johnston CS, Gaas CA. Vinegar: Medicinal Uses and Antiglycemic Effect. Medscape Gen Med [Internet]. 30. květen 2006 [citován 8. únor 2023];8(2):61. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1785201/
  2. Budak NH, Aykin E, Seydim AC, Greene AK, Guzel-Seydim ZB. Functional Properties of Vinegar. J Food Sci [Internet]. 2014 [citován 8. únor 2023];79(5):R757–64. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.12434
  3. Fraise, A. P., Wilkinson, M. A. C., Bradley, C. R., Oppenheim, B., & Moiemen, N. (2013). The antibacterial activity and stability of acetic acid. Journal of Hospital Infection, 84(4), 329–331. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2013.05.001
  4. Bjornsdottir, K., Breidt, F., & McFeeters, R. F. (2006). Protective effects of organic acids oil survival of Escherichia coli O157:H7 in acidic environments. Applied and Environmental Microbiology, 72(1), 660–664. https://doi.org/10.1128/AEM.72.1.660-664.2006
  5. Entani, E., Asai, M., Tsujihata, S., Tsukamoto, Y., And, !, & Ohta2, M. (1998). Antibacterial Action of Vinegar against Food-Borne Pathogenic Bacteria Including Escherichia coli 0157:H7. In Journal of Food Protection (Vol. 61, Issue 8). http://meridian.allenpress.com/jfp/article-pdf/61/8/953/1661316/0362-028x-61_8_953.pdf
  6. Cortesia, C., Vilchèze, C., Bernut, A., Contreras, W., Gómez, K., de Waard, J., Jacobs, W. R., Kremer, L., & Takiff, H. (2014). Acetic acid, the active component of vinegar, is an effective tuberculocidal disinfectant. MBio, 5(2). https://doi.org/10.1128/mBio.00013-14
  7. Ryssel H, Kloeters O, Germann G, Schäfer Th, Wiedemann G, Oehlbauer M. The antimicrobial effect of acetic acid—An alternative to common local antiseptics? Burns [Internet]. 1. srpen 2009 [citován 8. únor 2023];35(5):695–700. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305417908003616
  8. Rutala, W. A., Barbee, S. L., Aguiar, N. C., Sobsey, M. D., & Weber, D. J. (2000). Antimicrobial Activity of Home Disinfectants and Natural Products Against Potential Human Pathogens. Infection Control & Hospital Epidemiology, 21(1), 33–38. https://doi.org/10.1086/501694
  9. Zinn, M. K., & Bockmühl, D. (2020). Did granny know best? Evaluating the antibacterial, antifungal and antiviral efficacy of acetic acid for home care procedures. BMC Microbiology, 20(1). https://doi.org/10.1186/s12866-020-01948-8

Odpovídaly

(RECETOX, Masarykova univerzita)
(RECETOX, Masarykova univerzita)

Odborná recenze:

(Stanford University, School of Medicine)
Štítky: dezinfekce, ocet