GDPR


Jak zacházíme s vašimi osobními údaji?

Záleží, v jaké situaci a za jakým účelem jste nám je poskytli. V následujících odkazech se dočtete, co přesně s vašimi údaji děláme.

Odběr newsletteru

Dotaz položený přes sociální sítě

Použití webového formuláře