Kdo jsme

Jan Rautenkranc, MSc., MBA

Jan Rautenkranc

Instituce:

Česká spořitelna, Mensa ČR

Obor:

Organizační podpora

Role:

Editoring

O mně:

IT architekt ze sektoru finančnictví který se ve volném čase zabývá daty, modelováním rozsáhlých systémů, a rozvojem nadaných jedinců v rámci mentoringové platformy Femme Palette, a Mensa Česko.