Kdo jsme

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA

Jiří Beranovský

Instituce:

Fakulta elektrotechnická ČVUT & EkoWATT CZ s. r. o.

Obor:

Fyzika, Elektrotechnika, Technika

Role:

Odpovídání

O mně:

Energy & Sustainability Consultant | Renewables | Green Buildings | Physical Engineer and Managing Partner at EkoWATT CZ (RES & EE Centre) | Assistant Professor at CTU (ČVUT) in Prague

Zakladatel a řídící partner EkoWATT CZ s. r. o.
Odborný asistent na FEL na ČVUT (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd)
ISO 50001 certifikátor České společnosti pro jakost
Energetický specialista (0072) a poradce EKIS MPO
Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a dopravu ČR
Člen rozkladové komise ERÚ pro OZE

Specializace: udržitelná energetika, obnovitelné zdroje a úspory energie, CO2 neutralita, ESG, energetický management, implementace a certifikace ISO 50001, ekologická a energetická certifikace budov.

Vzdělání: Fyzikální inženýr (FJFI ČVUT obor fyzikální elektronika), doktorát v oboru obnovitelné zdroje energie a energetické technologie (FEL ZČU v Plzni), MBA (Sheffield Hallam University a MÚVS ČVUT). Energetický specialista (072), poradce EKIS MPO, auditor ISO 50001 (CSQ, Česká společnost pro jakost), Certifikovaný projektant pasivních domů No. 2980 (Passivhaus Institut Darmstadt), LEED Green Associate (Green Building Certification Institute (GBCI), Licence 10702268), SB Tool CZ Consultant. Absolvoval řadu odborných kurzů i v oblasti vyjednávání, komunikace, prezentace a rétoriky.