Kdo jsme

Mgr. Marie Truhlářová

Marie Truhlářová 2

Instituce:

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Obor:

Biologie, Zoologie, Etologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Již od dětských let mě zajímala příroda a především zvířata.
Dětství jsem strávila na zahradě, v lese nebo prohlížením zoologických atlasů. Vystudovala jsem gymnázium se zamě-
řením na přírodní vědy a následně jsem nastoupila na Pří-
rodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současnosti studuji doktorát. V rámci studia jsem se dostala mimo jiné
i do Afriky, kde jsem prováděla terénní výzkum místní fauny
na savaně i v džungli. Mé zaměření je tzv. etologie neboli
chování a životní strategie zvířat v přírodě. Mým snem je
předávat lásku k přírodě i ostatním.