Kdo jsme

Mgr. Eliška Fürst

Mgr. Eliška Fürst

Instituce:

Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft

Obor:

Chemie, Biochemie, Výživa, Virologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Vystudovala jsem molekulární biologii a virologii na Univerzitě Karlově, během magisterského studia jsem se zabývala flavivirovými proteázami a vývojem metody měření jejich aktivity. V rámci magisterské stáže ve Stockholmu jsem pracovala na inhibitorech ubiquitin-proteasomálního systému.

V současnosti jsem PhD student na Max Delbrück Center v Berlíně, kde jsem kompletně změnila oblast svého zájmu a zabývám se propojením metabolismu a regulace genové exprese. Tuto problematiku základního výzkumu studuji z pohledu systémové biologie za použití hmotnostní spektrometrie a různých typů NGS (next-generation sequencing).