Kdo jsme

Mgr. Filip Tomek, Ph.D.

Filip Tomek

Instituce:

Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Obor:

Geologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Věnuji se aplikaci horninově magnetických metod při studiu geologických procesů. Nejvíce mě zajímá dynamika magmatických krbů a její propojení s explozivními erupcemi. V současnosti pracuji na výzkumu deformačních procesů, kterými se tzv. ždímá tavenina z magmatických komor a následně se transportuje k zemskému povrchu. Vystudoval jsem geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jsem odborný asistent v Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, starám se o Laboratoř magnetismu hornin a úzce spolupracuji s Ústavem geologie AV ČR.