Kdo jsme

Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Lucie Najmanová

Instituce:

Mikrobiologický ústav AV ČR

Obor:

Biologie, Mikrobiologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Imunologie, Ph.D. v oboru Mikrobiologie tamtéž.

Oblast výzkumu: Biologie půdních mikroorganismů aktinomycet, biosyntéza speciálních metabolitů s biologickou aktivitou (protinádorové látky, antibiotika atd.), dynamika bakteriálních společenstev v prostředí i v lidském těle (především orální mikrobiom a onemocnění parodontu, vaginální mikrobiom, střevního mikrobiomu a antibiotika)

Práce ve vědecké komunitě: Mikrobiomová společnost ČLS JEP (místopředsedkyně, redaktorka Mikrobio(m)novin)