Kdo jsme

Mgr. Lucie Pražáková

Lucie Pražáková

Instituce:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Obor:

Chemie, Analytická chemie, Elektrochemie

Role:

Odpovídání

O mně:

Studuji doktorát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru analytická chemie a současně působím i jako senátor ve Studentské komoře Akademického senátu fakulty. Již od bakaláře se věnuji vývoji metody pro elektrochemickou degradaci léčiv, která je součástí preklinických testů ve farmacii. Velmi zjednodušeně řečeno, u nás v laboratoři elektrochemie vkládáme napětí do roztoků různých farmacutických a biologických látek a zkoumáme jejich chování při extrémních podmínkách elektrochemické oxidace. Tyto informace jsou pak velmi důležité při zjišťování bezpečnosti degradačních produktů a toxicity pro pacienty. Při studiu jsem měla možnost vyjet do zahraničí na ERASMUS a stáž a vyzkoušet si tak práci v různých zahraničních laboratořích, které mi otevřely dveře novému poznání i v jiných než analytických oborech. Ráda objevuji nové výzvy a nerada se nudím. V rámci senátu a Asociace mladých chemiků se angažuji hlavně v propagaci informací o studiu, vědě a vědeckých zajimavostí přes PR a sociální sítě. Také se účastním různých akcí a studijních výpomocí pro budoucí i současné začinající studenty.