Kdo jsme

Mgr. Ondřej Plátek

Ondřej Plátek

Instituce:

Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Obor:

Informatika, Lingvistika

Role:

Odpovídání

O mně:

Student 2. ročníku doktorského studia pod vedením Ondřeje Duška. Má zkušenosti z průmyslu i akademické sféry v oblasti hodnocení systémů pro dialog a syntézu řeči. Má praktické zkušenosti s nasazením systémů ASR, TTS a konverze hlasu i systémů pro mluvený dialog.