Kdo jsme

RNDr. Jana Švandová, Ph.D.

Svandova_Jana_1

Instituce:

Geopark Říčany (Muzeum Říčany)

Obor:

Geologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve specializacích Ložisková geologie (magisterské studium) a následně Aplikovaná geologie (doktorské studium). Cílem jejího výzkumu byl výzkum využití bentonitů jako bariér v hlubinných úložištích radioaktivních odpadů. Byla zaměstnána na České geologické službě na odboru Ložisek nerostných surovin. Po několikaletém pobytu v zahraničí nyní pracuje v Muzeu Říčany, kde má na starosti správu a provoz výukového geologického centra – Geoparku Říčany. Tam učí žáky, studenty i pedagogy, že „šutry“ nejsou žádná nuda! Během mnoha akcí v geoparku popularizuje geologii směrem k veřejnosti. Ráda jezdí do terénu. Je členkou České společnosti pro výzkum a využití jílů a České astronomické společnosti. Jejím koníčkem je astronomie a kosmonautika, je autorkou Astrostezky Říčany a její dobrodružnější verze – Dobyvatelů vesmíru.