Kdo jsme

RNDr. Peter Mikula, Ph.D.

RNDr. Peter Mikula, Ph.D. 2

Instituce:

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Obor:

Biologie, Ekologie, Zoologie, Ornitologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Výštudoval som zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. V súčasnosti posobím na Ústave biológie stavovcov AV ČR. Zaoberám sa správaním vtákov z makroevolučnej a makroekologickej perspektívy, urbánnou ekológiou a biodiverzitou, v poslednej dobe pracujem aj na projektoch z oblasti ochranárskej kulturomiky, iEkologie alebo jazykových bariér vo vede.