Dotazy a odpovědi

0092 Od čeho se odráží raketa ve vzduchoprázdnu?

Dotaz:

Od čeho se ve vesmíru odráží proud částic z raketového motoru? Jak je možné, že motor dostává ve vakuu hybnost?

Minutová odpověď:

1)

Raketové motory pracují na bázi třetího Newtonova zákona – každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci.

Celá odpověď:

Odpověď

Raketové motory pracují na bázi třetího Newtonova zákona – každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Pohonné látky jsou chrleny z motoru ven velkou silou a raketa se pohybuje opačným směrem.

Například si můžeme představit výstřel z pistole, jakmile ze zbraně vystřelí náboj, stejně velká síla působí na člověka držícího zbraň v podobě zpětného rázu.

Právě kvůli tomu, že funguje na principu zákona akce a reakce, se raketovému motoru a jeho principu říká také „reaktivní pohon“.

Zároveň po výstupu z motoru už je jedno, co se s proudem vyletujících částic děje. To důležité se děje přímo v trysce, odkud částice létají jedním směrem, a tlačí tak trysku (a s ní celou raketu) na druhou stranu.

Za Zeptej se vědce Helena a David

Odpovídali

(Univerzita Royal Holloway v Londýně, CERN)
(katedra Didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Kategorie: Fyzika a chemie