Dotazy a odpovědi

0097 Proč avokádo zvířatům škodí?

Dotaz:

Dlouho mě udivuje záludnost persinu z avokáda pro ptačí toxicitu i pro jiná domácí zvířata. Čím to, že člověk tuto látku může, kdežto zvířata ne? Máme k tomu potřebný enzym?

Minutová odpověď:

1)

Opravdu existují pozorování otrav zvířat po požití částí rostliny, jejímž plodem je avokádo.

2)

U savců persin zasahuje především prsní tkáň, což vede u samic k zánětu mléčných žláz.

3)

Persin může být ve velkém množství toxický i pro člověka.

Celá odpověď:

Odpověď

Opravdu existují pozorování otrav zvířat po požití částí rostliny hruškovce přelahodného (Persea americana; strom, jehož plodem je avokádo). Výzkum persinu (jednoho z toxinů avokáda) se věnuje hlavně jeho protirakovinovým účinkům specifickým pro rakovinu prsu. V lidských buňkách rakoviny prsu navozuje persin buněčnou smrt skrze endoplazmatické retikulum, také stabilizuje mikrotubulární cytoskelet, čímž zabraňuje buňkám v dělení [1, 2].

Bohužel se z této větve výzkumu persinu nedá o jeho toxicitě pro některá zvířata moc vyvozovat a blíže se tím zatím nikdo nezabýval. U savců persin zasahuje především prsní tkáň, což vede u samic k zánětu mléčných žláz. Výzkum na lidských prsních buňkách pak ukázal, že persin zřejmě ovlivňuje metabolismus tukových molekul zvaných ceramidy [3], na kterých jsou nádorové buňky prsu závislé [4].

Můžeme se tedy nanejvýš domnívat, že persin účinkuje na naše i zvířecí buňky podobně (ačkoliv ptáci samozřejmě nemají prsní tkáň). Persin může být ve velkém množství toxický i pro člověka, rozdíl v citlivosti nás a našich mazlíčků ale může tkvít třeba v biologii ceramidů a příslušných enzymech.

Za zeptej se vědce vypracovali Barbora a Michal

Barbora Jelínková, PřF UK

Michal Kraus, MBÚ AV ČR

Použité zdroje

[1] https://doi.org/10.1038/bjc.2013.693

[2] https://doi.org/10.1007/s10637-016-0341-z

[3] https://doi.org/10.1158/1535-7163.mct-07-0374

[4] https://dx.doi.org/10.18632%2Foncotarget.24903

Odpovídali

(Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
( Mikrobiologický ústav AV ČR)
Kategorie: Příroda