Dotazy a odpovědi

0099 Jak připravit zahradu pro včely, čmeláky a další hmyz?

Dotaz:

Chystáme se zařizovat zahradu a chtěli bychom, aby byla co nejvíc přívětivá pro včelky, čmeláky a další užitečný hmyz, popřípadě další drobné zvířectvo. Jaké bychom tam měli zasadit květiny, keře či stromy?

Minutová odpověď:

1)

Zaměřit se na rostliny původní v naší krajině,

2)

Zvážit dobu, kdy rostliny kvetou a vybrat je tak, aby vždy nějaké kvetly v různých fázích sezóny.

3)

Nezapomenout na skrýše.

Celá odpověď:

Odpověď

Spíš než nekonečný výčet druhů, poskytnu vám obecné principy, kterými se můžete při výběru řídit.

Zaměřila bych se na rostliny původní v naší krajině. Určitě nic nezkazíte tím, když vyberete rostliny s různorodými květy, opylovači bývají různě zaměření – rostliny s plochými a miskovitými květy (např. pampeliška, kopretina, mák, divizna, sasanka, kopr) jsou k dispozici širokému spektru opylovačů a zvládají je i ti s krátkými sosáky – mouchy, pestřenky, brouci. Rostliny s trubkovitými květy (např. hořec, prvosenka) si vyberou opylovači s delšími sosáky. Pyskaté květy (např. šalvěj, mateřídouška) bývají oblíbené u blanokřídlých.

Zvážila bych dobu, kdy rostliny kvetou a vybrat je tak, aby vždy nějaké kvetly v různých fázích sezóny. Kromě rostlin doporučuji do zahrady rozmístit i skrýše – třeba kulatina s kůrou nebo svazky klacíků poskytnou přístřeší spoustě tvorů, vhodné jsou i možná o něco estetičtější hmyzí hotely.

Za Zeptej se vědce Barbora

Odpovídala

(Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)