Dotazy a odpovědi

0163 Vitamín C rovnou do žíly, má to nějaký smysl?

Dotaz:

Jaký je váš názor na v dnešní době relativně běžně komerčně nabízené podávání vitamínu C nitrožilní/infuzní formou? Především, zda má smysl před podzimem/zimou jako prevence onemocnění a případně zda s sebou přináší nějaká rizika.

Minutová odpověď:

1)

Podávání vitamínu C do žíly se v posledních letech stalo populární, motivací může být rychlý nástup účinku a marketing firem nabízejících tuto aplikaci.

2)

Výzkum se zaměřuje na vliv intravenózního vitamínu C, zejména na možné zpomalení růstu nádorů a virucidní účinky (zabíjení některých virů).

3)

Přes výzkumy zůstává nejisté, zda je vitamín C do žíly účinnou terapií pro konkrétní onemocnění.

Celá odpověď:

Odpověď

Je pravdou, že v posledných rokoch sa intravenózne podanie high-dose vitamínu C (IV VitC) stáva populárnym. Na úvod si dovolím trošku polemizovať o dôvodoch, prečo sa k takejto „liečbe“ ľudia vlastne uchylujú. Pravdepodobne budú pohnútky rôznorodé, počnúc predpokladom, že to, čo ide priamo „do žily“, má rýchlejší nástup, a teda je aj účinnejšie, končiac jednoducho dobre nastaveným marketingom firiem, ktoré intravenóznu aplikáciu ponúkajú.

Čo však hovorí veda? Na túto tému vyšlo v posledných desiatkach rokov pomerne dosť vedeckých štúdií. Tie staršieho dáta sa venovali vplyvu intravenózneho podania céčka predovšetkým na spomalenie rastu rôznych typov nádorov [1, 2, pekne zhrnuté aj v 3]. High-dose IV VitC sa však takmer vždy podával v kombinácii s chemoterapiou. Ďalej sa zistilo, že vysoké dávky VitC majú virucidálny účinok, teda zabíjajú určité vírusy (Influenza, Herpes zoster, iné respiračné vírusy) [3].

Novšie štúdie, ktoré naviazali na posledné menované, sa venujú predovšetkým aplikácii IV VitC pri liečbe akútneho COVID-19 [4]. Predpokladá sa, že u COVID-19 spomaľuje podanie IV VitC nástup tzv. cytokinovej búrky, teda prirýchlej a neprimeranej odpovede imunitného systému. Významná časť týchto štúdií však má spoločnú jednu věc – ide o preklinické, prípadne skoré klinické analýzy. Inými slovami, high-dose IV VitC má pred sebou ešte značnú časť cesty, kým sa stane plnohodnotnou liečbou konkrétneho ochorenia.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, pri komerčne dostupnej kúre high-dose IV VitC, sa nedá hovoriť o terapii, či liečbe (a preto tie úvodzovky vyššie). Inými slovami, ak nemáte rakovinu, prípadne vysokú nálož určitého vírusu, úplne presne sa nevie, prečo by vlastne vysoká dávka vitamínu C mala (dočasne) kolovať v krvi.

Ako som už naznačil v predošlej odpovedi, organizmus si účinné hladiny látok v krvi, vitamín C nevynímajúc, prísne kontroluje. Intravenózne podanie túto kontrolu logicky obchádza (takmer 100násobné zvýšenie), preto je prirodzené pýtať sa, či to môže uškodiť? Našiel som jednu metaštúdiu (študiu, porovnávajúci výsledkystoviek primárnych vedeckých analýz), ktorá sa venovala práve škodlivosti IV VitC. Autori sa v nej zhodujú, že vedľajšie účinky sa síce vyskytujú, sú však na úrovni placebo skupiny. Pozor by si mali dávať pacienti s poruchami funkcie obličiek (česky ledvin). Záverom dodávajú, že rozsiahlejšie a kontrolovanejšie štúdie poskytnú omnoho presnejšiu odpoveď [5].

Ja by som už len dodal, že ako prevencia proti sezónnym vírusovým ochoreniam je vitamín C dobrá voľba. Za mňa však v nižších dávkach, či už formou dostupných (a lacnejších) tabliet alebo príjemnejším pojedaním citrusových plodov, pri čítaní dobrej knižky (a statusov ZEPTEJ SE VĚDCE!) alebo sledovaní obľúbeného seriálu počas upršaných jesenných večerov.

Za tím Zeptej se vědce odpovedal Jakub

Zdroje

[1] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/vitamin-c-pdq

[2] https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/ras/ras-central/blog/2020/yun-cantley-vitamin-c

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172861/

[4] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.638556/full

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32404636/

Štítky: krev, viry, vitamín C