Dotazy a odpovědi

0182 Nakolik jsou energetické nápoje škodlivé pro děti?

Dotaz:

Nakolik jsou energetické nápoje škodlivé pro děti věkově kolem 10 let (zda a jaké množství látek jako kofein, taurin nebo cukr)?

Minutová odpověď:

1)

Energetický nápoj je v podstatě sladká voda obohacená o stimulanty a vitamíny.

2)

Významné jsou tři složky: cukr, kofein a taurin.

3)

Kofein potlačuje únavu, špatně načasovaný příjem může ovlivnit spánek a biorytmy, přispívá k návykovosti.

4)

Taurin může potlačovat nežádoucí účinky kofeinu.

5)

Cukr ve formě sacharózy nebo glukózového sirupu je zdroj energie. Představuje významný podíl na kalorické hodnotě nápoje. Přispívá k návykovosti.

Celá odpověď:

Odpověď

Typický energetický nápoj obsahuje tři složky, o nichž se často diskutuje v souvislosti s potenciálními negativními efekty. Těmi složkami jsou kofein, taurin a cukr.

Kofein je, technicky vzato, nejužívanější psychoaktivní substance na světě. Tento rostlinný alkaloid známe téměř všichni jako součást kávy. Kofeinu je v typickém energy drinku 0,03 % – což odpovídá asi 150 mg kofeinu na 500 ml nápoje. Je to množství, které se dá srovnat se silnější kávou.

Při uvažování účinků kofeinu u dětí je nutno podotknout, že kofein je obsažen ve všemožných potravinách a nápojích – typickými příklady budiž čaj, čokoláda a různé limonády (cola).

Je velmi těžké dopátrat se toho, zda má kofein nějaký účinek specificky na děti, jelikož většina výzkumu se soustředí na dospělou populaci.

Kofein má na lidský mozek dvojí efekt: (1) potlačuje adenosinovou signalizaci, díky které se přirozeně cítíme unaveni a máme potřebu jít spát, a (2) aktivuje dopaminergní dráhy v mozku, čímž nás takříkajíc motivuje k vyhledávání potravy, díky níž jsme tento efekt pocítili. Prakticky je tedy kofein pokládán za stimulant a, do jisté míry, za návykovou látku.

Citlivost na kofein a rychlost jeho odbourávání v těle je velmi individuální a do jisté míry geneticky podmíněná. Obecně je možno konstatovat, že nejsou důkazy o tom, že by kofein v malém množství (2,5 mg/kg/den) škodil, a některé studie zaznamenaly i prospěšné efekty (jiné studie ale ne). Je nicméně potřeba mít na paměti, že špatně načasovaný příjem kofeinu může ovlivnit kvalitu spánku a přirozený biorytmus.

Taurin je aminokyselina, kterou si tělo umí samo vyrobit, a navíc se běžně vyskytuje v potravě – například v červeném mase či mořských plodech.

Taurin má nespočet pozitivních účinků na lidskou fyziologii. Na buněčné úrovni je známý jako regulátor buněčného stresu, na celosystémové úrovni je pak jeho zvýšený příjem asociován se sníženým výskytem kardiovaskulárních chorob, sníženou hladinou cholesterolu a sníženým rizikem diabetu II. typu.

V neposlední řadě je taurin tzv. inhibičním neuromodulátorem – to znamená, že nás zklidňuje.

V typickém energetickém nápoji je ho okolo 1 g na 500 ml nápoje, což je množství, které není nikterak asociováno s negativními účinky, či snad s potenciálním nebezpečím.

Relativně vysoké množství taurinu je zcela přirozeně obsaženo i v mateřském mléce a je považován za důležitou živinu pro zdravý vývoj dítěte.

V kombinaci s kofeinem tedy dochází k tomu, že je člověk „nabuzen“ efektem kofeinu a taurin zároveň potlačuje případné nežádoucí účinky kofeinu.

Cukr ve formě sacharózy či glukózového sirupu je tím, proč je energetický nápoj opravdu energetickým (cukr je zdrojem energie). Podíváme-li se na složení energetických nápojů do detailu, zjistíme, že energetický nápoj je v podstatě sladkou vodou obohacenou o stimulanty a vitamíny.

To, zda je cukr škodlivý pro děti (a v jakém množství) je složitější problém, než by se mohlo na první pohled zdát.

Průměrná energetická potřeba desetiletého dítěte se pohybuje okolo 2000 kcal/den (podle toho, jak je dítě aktivní), 500 ml energetického nápoje představuje asi 230 kcal, tedy něco přes 10 % denní potřeby kalorií, které v tomto případě pocházejí čistě z cukru.

Cukr v podobě slazeného nápoje s sebou nese dnes již poměrně dobře známá rizika v podobě deregulace metabolismu a asociace s takzvanými „civilizačními chorobami“. V neposlední řadě je potřeba zmínit jeho návykovost, která je zčásti způsobena chutí (a je tedy do jisté míry přenositelná i na sladké potraviny neobsahující cukr) a zčásti cukrem samotným.

Striktně vzato se nedá říci, že by energetické nápoje byly pro děti jakkoli nebezpečné či snad toxické. Obsahují často látky, které jsou zdraví prospěšné (byť je velmi diskutabilní, nakolik je energetický nápoj vhodný jako zdroj těchto látek).

Jako nejproblematičtější vlastnost z hlediska dětí (i dospělých) se dá označit jejich potenciální vliv na návykovost (na sladkou chuť), která je způsobena neuroaktivní kombinací cukru, kofeinu a taurinu. Kofein má navíc negativní vliv na kvalitu spánku a tím na přirozené biorytmy, které jsou u dětí podstatnou součástí správného vývoje.

Za Zeptej se vědce odpovídal Adam

Zdroje

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2699625/

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7610.2005.01457.x

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691517301709

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635063/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20804626/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25833532/

https://examine.com/supplements/taurine/research/#ref4

https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/calreqtips.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17617461/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11733709/

https://www.preprints.org/manuscript/202204.0048/v1

Odpovídal

(Ústav hematologie a krevní transfuze)