Dotazy a odpovědi

0239 Loví kastrované kočky myši?

Dotaz:

Kolega v práci topí koťata s tím, že pokud by kočku nechal vykastrovat, loví pak méně myši. Existuje prosím nějaký vědecky podložený fakt, který by tuto jeho hypotézu podpořil?

Minutová odpověď:

1)

Bylo provedeno velmi málo studií, které se zaměřují na to, jak kastrace ovlivní kočky v běžném životě.

2)

Obecně se snížila celková agresivita, teritorialita a intenzita chování typického pro páření a námluvy u koček.

3)

Pokud se tedy snížila celková aktivita, může teoreticky dojít i k snížení lovu kořisti, tedy především myší. Tento poznatek ale není vědecky podložen.

Celá odpověď:

Odpověď

Podotýkáme, že v odpovědi se nebudeme věnovat etické otázce topení koťat, zaměříme se pouze na vliv kastrace na lov myší.

Jednou z hlavních metod, jakou se korigují populace divokých či zbloudilých koček bez majitele je metoda zvaná „trap-neuter-release“ (TNR, tj. odchytit – vykastrovat – vypustit).

I přesto, že se tato metoda používá relativně běžně, bylo provedeno velmi málo studií, které se zaměřují na to, jak to kočky ovlivní v běžném životě. Jednou takovou studií je Cafazzo et al. (2019), ve které autoři kastrovali populaci 16 volně žijících koček a monitorovali jejich chování po dobu 30 dní před kastrací a 22 dní po kastraci.

Ukázalo se, že kastrace neměla vliv na sociální strukturu ani na hierarchii v této konkrétní skupině koček. Obecně se snížila celková agresivita, teritorialita a intenzita chování typického pro páření a námluvy u koček (tj. například značkování močí či souboje).

To je ale očekávaný efekt kastrace. Zajímavým výsledkem bylo, že obecná aktivita se také významně snížila.

Pokud je tedy snížená celková aktivita, může teoreticky dojít i k snížení lovu kořisti, tedy především myší. Tento poznatek ale není vědecky podložen, protože neexistuje žádná studie zaměřující se na efekt kastrace na lovecké chování volně žijících koček (Cecchetti et al., 2020). Je tedy třeba, aby byla lovecká aktivita koček ještě v tomto kontextu konkrétně ověřena.

Za tým Zeptej se vědce zpracovala Marie

Zdroje

  • Cafazzo et al. (2019): https://www.mdpi.com/2076-2615/9/12/1105/htm#B10-animals-09-01105
  • Cecchetti et al. (2020) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mam.12230

Odpovídala

(Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Štítky: kastrace, kočka, kočky, lov, myš
Kategorie: Příroda