Dotazy a odpovědi

0278 Škodí hliník v antiperspirantech?

Dotaz:

Dobrý den, prosím, jak je to s antiperspiranty a v nich obsaženém hliníku? Narazili jsme doma na to, že se říkává, že je jejich používání škodlivé. Mechanismus by snad měl být takový, že bránit pocení v podpaží by mohlo nějak ohrožovat mízní uzliny. Je to jen pověst, nebo na tom něco je? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Minutová odpověď:

1)

Hliník se v antiperspirantech vyskytuje v několika sloučeninách, všechny ale vedou k vytvoření zátky, kterou se ucpou potní žlázy a zablokuje se tak pot.

2)

Testy na vstřebávání přes kůži se zatím dělaly jen pro chlorohydrát hlinitý – podle nich se vstřebávají jen setiny procent z naneseného množství.

3)

Hliník z kosmetiky jako takový by neměl výrazně přispívat k výskytu rakoviny.

Celá odpověď:

Nejčastěji se hliník v antiperspriantech skrývá ve sloučeninách pod názvy jako:

– aluminum chlorohydrate (alumunium chloride hexahydrate, ACH, chlorohydrát hlinitý),

– chlorid hlinitý (aluminium chloride)

– aluminum zirconium Tri/Tetrachlorohydrex gly (komplex zirkonu, hliníku, chloridů a glycinu)

– síran hlinitý

– octan hlinitý

– vínan hlinitý

– síran hlinito-draselný (kamenec hlinito-draselný, Potassium Alum)

– síran hlinito-amonný (kamenec hlinito-amonný, Ammonium Alum)

Ať už se jedná o tu či onu sloučeninu, principem účinku je zablokování potních žláz vytvořením nerozpustné gelové zátky z hydroxidu hlinitého po styku hlinité soli s téměř neutrálním prostředím kůže a potu, kterou se ucpou potní žlázy, aby se pot nemohl uvolňovat [1, 2]. Co se zmíněných mízních uzlin týče, tak ty nejsou s potními žlázami nijak spojeny a zablokování potních žláz by tak na ně nemělo mít vliv. Většina toxických látek je stejně eliminována játry a ledvinami a je pak vyloučena močí nebo žlučí. Americký vědec Kris McGrath vyslovil teorii o možné souvislosti mezi zvýšenou incidencí rakoviny prsu a prostaty a ucpáním potních žláz (nikoli však kvůli přítomnosti hliníku) a zpětnou absorpcí tělem vyloučených hormonů ze zablokovaného potu [3]. Nicméně sám v závěru říká, že je potřeba dalšího výzkumu a může se jednat jen o souběh několika faktorů.

V minulosti se na internetu objevilo mnoho zpráv o možných negativních účincích hliníku na lidský organismus – ve spojení s antiperspiranty pak nejvíce v kombinaci s různými alergickými reakcemi nebo vznikem rakoviny prsu [1, 4–8]. Od té doby se provedlo několik velkých studií a meta analýz zaměřených právě na zmíněnou rakovinu, které nepotvrzují přímý efekt hliníku na její vznik. Nejrozsáhlejší je asi meta analýza od RIVM  (Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí) [4]. V poslední době se zjistilo, že jen velmi malé množství hliníku (méně než desetiny procent) se po použití antiperspirantu vstřebává do těla [5, 6]. Testy se však zatím dělaly jen pro chlorohydrát hlinitý, a nikoli  pro další používané sloučeniny hliníku. SCCS (Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů) svými závěry z roku 2020 také potvrzuje, že hliník v antiperspirantech není nebezpečný [7]. Mezi vědci a lékaři se však stále vedou dohady o těchto výsledcích a existují pochybnosti o příspěvku hliníku ke vzniku rakoviny prsu – viz například studie z roku 2017, ve které se výskyt rakoviny prsu jeví jako statisticky významný u uživatelů antiperspirantů s obsahem hliníku [8].

Za Zeptej se vědce vypracoval a zdraví Martin.

Zdroje:

[1] https://www.solen.cz/pdfs/der/2015/02/06.pdf

[2] https://www.solen.cz/pdfs/lek/2021/03/10.pdf

[3] 10.1016/j.mehy.2009.01.025

[4] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0001.pdf

[5] 10.1093/toxres/tfac029

[6] 10.1016/S0278-6915(00)00118-6

[7] https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-11/sccs_o_235.pdf

[8] 10.1016/j.ebiom.2017.06.005

Odpovídal

(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)