Dotazy a odpovědi

0424 Je pro děti prospěšnější vázané, nebo nevázané písmo?

Dotaz:

Dobrý den, jsem učitelka a ráda bych příští prvňáčky učila psát nevázaným psacím písmem. Někteří kolegové mě od toho ale zrazují s tím, že vázané písmo je rychlejší a hlavně propojuje pravou a levou hemisféru mozku. Existuje nějaký relevantní výzkum, který by toto tvrzení prokázal?

Minutová odpověď:

1)

Podle současného bádání není spojené písmo ani rychlejší, ani jednoznačně prospěšnější pro vývoj než písmo nespojené.

2)

Děti píšící spojeným písmem mají podle zahraničních výzkumů menší problémy s pravopisem, ale děti píšící nespojeným písmem si rychleji osvojí základní techniku psaní a čtení.

Celá odpověď:

Podle současného bádání není spojené písmo ani rychlejší, ani jednoznačně prospěšnější pro vývoj než písmo nespojené. Historicky sice existují studie, podle nichž je vázané písmo rychlejší, ale v poslední době převládají studie s opačnými závěry. Potvrzuje to i mezinárodní shrnutí, které vyšlo v roce 2022 v časopise Journal of Occupational Therapy, Schools & Early Intervention [1]. Hlavním „zpomalovačem“ se přitom zdá být právě proces navazování písmen spíše než tvarové odlišnosti v písmenech samotných [2].  

Propojením hemisfér, o němž píšete, se podle všeho ohánějí především ti, kdo si v anglickojazyčném světě dělají z výuky „vymírajícího“ spojeného písma byznys [3]. Studie, na něž odkazují, ale potvrzují spíše výhody psaní rukou oproti psaní na klávesnici – tam už je opravdu velký rozdíl v zapojení různých oblastí mozku [4]. Mezi spojeným a nespojeným písmem jsou potvrzené odlišnosti hlavně v tom smyslu, že různým dětem bude každá varianta vyhovovat jinak. Komu jde písmo spojené, nemusí psát dobře nespojeně a naopak [2].

V úhrnu má pak každý styl písma svoje výhody. Děti píšící spojeným písmem mají podle zahraničních výzkumů menší problémy s pravopisem, ale děti píšící nespojeným písmem si rychleji osvojí základní techniku psaní a čtení. To může být důležité hlavně pro ty děti, které by vlivem sociálních bariér nebo jiných nevýhod mohly od psaní „odpadnout“ ještě dřív, než se pravopis začne vůbec sledovat [1].

Pro Zeptej se vědce odpovídala Anežka.

Zdroje:
[1] https://doi.org/10.1080/19411243.2022.2084487

[2] https://doi.org/10.1002/pits.21691

[3] https://www.teachingwitharis.com/teaching-cursive-writing/

[4] https://doi.org/10.1016/j.tine.2012.08.001

Odpovídala

(Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Odborná recenze:

(Ústav experimentální medicíny AV ČR)