Dotazy a odpovědi

0432 Musí se před recyklací plast omývat?

Dotaz:

Zdravím vědce, už dlouho mi v hlavě vrtá myšlenka o recyklaci. V ČR je spousta domácností které příkladně třídí odpad- hlavně plasty. Je to bezpochyby záslužná činnost. Když ale častokrát vidím, jak se oplachují kelímky a jiné zamaštěné plastové obaly pitnou vodou, příjde mi to trošku jako ekologický armagedon Pitná voda je přece nejdůležitější komodita lidstva a tohle mi příjde jako zbytečné plýtvání. Do jaké míry mohou být plastové obaly znečistěny, aby se daly dál zpracovat? Recyklují se taky klasické mikrotenové sáčky? Není oplachování pitnou vodou plastů určených k recyklaci neekologické?

Minutová odpověď:

1)

Recyklaci může komplikovat větší množství tuku a oleje na plastových odpadech

2)

Kromě olejů a tuků není oplachování plastových odpadů v domácnosti potřeba, protože jsou očištěny během recyklace

3)

Při obavách ze zápachu během skladování odpadu lze zašpiněné nádobky vypláchnout zbytkovou vodou při mytí nádobí nebo rukou

Celá odpověď:

Před zodpovězením vaší otázky se nejprve podívejme na proces recyklace. Plastový odpad je nejdříve manuálně protříděn, nadrcen, omyt, rozplaven, vysušen a následně roztaven a dále přečištěn [1]. Při třídění v recyklační lince jsou pro následnou recyklaci vybírány především PET lahve a odpady z HDPE. Mikrotenové sáčky z hlediska hmotnosti  tvoří jen malou část masy plastového odpadu a jejich odlučování od ní tedy není tak efektivní, díky čemuž k jejich recyklaci v praxi většinou nedochází. Toto ale není údaj podložený literaturou, pouze ze zkušeností v ČR. Tato situace by se však mohla zlepšit s automatizací celého procesu recyklace.

Během dalších kroků omývání a rozplavování jsou plastové odpady zbaveny nečistot, které by mohly znesnadňovat proces recyklace nebo snižovat kvalitu výsledného produktu. Vymývat je doma tedy není třeba. Pokud je nutné obal omýt třeba kvůli zápachu při skladování v domácnosti, lze jej například nechat ve dřezu, kde do obalu postupně nateče voda používaná na mytí rukou či nádobí.

Výjimkou jsou tuky a oleje, které mohou recyklaci komplikovat. Toto tvrzení je opět založené na zkušenosti z praxe a doporučení EKO-KOM [2]. Pokud je obal velmi znečištěn, může být lepší ho v Brně, Liberci, Praze a Plzni vyhodit do směsného odpadu. Z těchto měst je totiž směsný odpad svážen do zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), kde plasty zvyšují výhřevnost komunálního odpadu a tím produkci tepla a energie, které jsou následně využity [3]. Ve většině dalších měst a obcí bývá tento odpad skládkován, přičemž podrobnější informace je možné nalézt na webu obce. Pokud je ale obal znečištěn jen trochu (například prázdná láhev od rostlinného oleje), recyklační linka si s tímto množstvím tuku nebo oleje poradí díky použití detergentů v jednom z kroků procesu. Přestože není recyklován všechen vytříděný plastový odpad, má smysl ho třídit, protože i částečná recyklace je nejudržitelnější z dostupných způsobů jeho zpracování (tedy udržitelnější než skládkování, ale i než spalování) [4–8].

Pro Zeptej se vědce odpovídaly Petra a Christina.

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123964595000131

[2] https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni/

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X14004565

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621003838

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116306323

[6] https://www.mdpi.com/2313-4321/3/3/33

[7] https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11637

[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919302319 

 

Odpovídaly

(Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
(Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha)

Odborná recenze:

(Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha)
(Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha)
Štítky: plast, recyklace