Dotazy a odpovědi

1016 Je vapování škodlivé?

Dotaz:

Vždy mě zajímalo, jestli je vapování škodlivé. Zdá se mi, že není dostatek místa věnován tomu, zda elektronické cigarety opravdu škodí méně. Vždy se hovoří pouze o špatném vlivu na mladé lidí. Případně se jen dozvíte, že nikotin je silně návykový. Děkuji, pokud se tématu rozhodnete věnovat.

Minutová odpověď:

1)

V krátkodobém měřítku zatím můžeme říct, že většina vaporizérů neobsahuje karcinogenní složky, vyjma některých příchutí, pokud jsou přijímány v nízkém množství.

2)

Co je nízké množství a krátkodobé měřítko, je prozatím těžké určit a je třeba další výzkum.

3)

Vaporizéry obsahují nikotin, který je návykový a může poškodit lidské zdraví.

4)

Vaporizéry se jeví jako vhodná alternativa pro kuřáky klasických cigaret, kteří už je nechtějí kouřit kvůli prokazatelnému obsahu karcinogenních látek.

Celá odpověď:

Jak se zdá, tak popularita e-cigaret opravdu narůstá [1]. Vaporizér neboli e-cigareta je zařízení, které poskytuje dávky nikotinu prostřednictvím vdechování odpařovaného roztoku (aerosolu) [2]. Na rozdíl od klasických zápalných cigaret vaporizéry neobsahují velmi škodlivý dehet, který je prokazatelně rakovinotvorný (karcinogenní) [3].

Složení náplně

Složení vaporizérů (myšleno složení náplně) se může lišit, proto je dobré si zkontrolovat ten konkrétní, který chcete používat. Obecně vzato složek není mnoho a VĚTŠINOU nejsou tyto látky dle dnes dostupné literatury samy o sobě karcinogenní, což ale neznamená, že nemohou být zdraví škodlivé.

Mezi látky obsažené ve vaporizérech patří nikotin, propylenglykol, glycerin a tabáková aromata; avšak pozor, tady máme výjimku, protože některá aromata mohou být karcinogenní, hlavně ta, jež obsahují sladké příchutě. Proto je dobré kontrolovat si složení jednotlivých vaporizérů [4, 5].

Je nutné podotknout, že zatím můžeme pozorovat vlivy látek obsažených ve vaporizérech jen v krátkodobém měřítku. Zatím tedy není možné říct, při jakém množství jsou tyto látky při dlouhodobé inhalaci nebezpečné. Tato problematika je však naštěstí již předmětem výzkumů.

Neznáme vzájemné reakce

S tím vším, co jsem k tomuto tématu našla, se pojí jedno velké ALE. Dosud totiž neznáme vzájemné reakce mezi některými složkami vaporizérů, což může vést k tvorbě karcinogenů nebo jiných toxických látek [3]. Kromě toho existuje studie dokládající, že aerosoly z vaporizérů mohou kromě výše zmiňovaných a výrobcemi uváděných složek obsahovat značné množství potenciálně toxických kovů [5]. Detailní toxikologická analýza vaporizérů je bohužel stále nedostatečná a je třeba vaporizéry podrobit dalšímu výzkumu [6].

Toxicita jednotlivých látek

Zaměřme se tedy alespoň na toxicitu jednotlivých látek. Zajímavým zjištěním pro mě bylo to, že některá aromata se uvádí jako zdravotně nezávadná, protože se používají v potravinářském průmyslu. Je nutné si ale uvědomit, že pokud je něco, co jíme, zdravotně nezávadné, tak to neznamená, že je to zdravotně nezávadné i při vdechování [7]. Navíc opět podotýkám, že některá aromata jsou prokazatelně karcinogenní, jak je již uvedeno výše.

Hlavním nosičem aerosolu je u vaporizérů propylenglykol. S touto látkou se můžete setkat třeba na diskotékách nebo divadelních představeních, kde je potřeba efekt umělé mlhy. Bylo prokázáno, že jeho použití může způsobit akutní podráždění očí a horních cest dýchacích, a to i u neastmatických osob. Může také způsobit kašel a mírné zablokování dýchacích cest [8]. Je ovšem zatím těžké určit, co tato látka způsobí při jejím dlouhodobém vdechování.

Dále bylo zjištěno, že elektronické cigarety mohou častěji způsobovat záněty plic a další příznaky odkazující na obecné dýchací obtíže [9–11].

Návykový nikotin

Jak sám zmiňujete, tak elektronické cigarety obsahují nikotin, který je návykový a může poškodit lidské zdraví. Při užívání nikotinu existuje zvýšené riziko onemocnění srdce a cév, dýchacích onemocnění a také onemocnění trávicího traktu, avšak dle Světové zdravotnické organizace (WHO, World Health Organization) není řazen mezi karcinogeny.

Nikotin ovlivňuje celou řadu biologických funkcí, jako je třeba oxidační stres, který nastává, pokud je v našem těle mnoho nestabilních molekul – tzv. volných radikálů, a zároveň pokud nemáme k dispozici antioxidanty, které nám umožňují se těchto volných radikálů zbavit. Oxidační stres může vést až k poškození našich buněk a potažmo i tkání. Nikotin také ovlivňuje tvorbu buněk (proliferaci), dále také snižuje imunitní reakce a ovlivňuje proliferaci a metastázování nádorů, což vede k rezistenci na léčbu pomocí chemoterapie a radioterapie [12–14].

Vliv kouření a potažmo užívání nikotinu byl také prokázán v souvislosti s psychickým zdravím. Kuřáci mají vyšší pravděpodobnost onemocnění depresivní poruchou než nekuřáci. Podobný trend je nyní pozorován i u uživatelů vaporizérů [15, 16].

Shrnutí

Elektronické cigarety se tedy zatím jeví jako vhodná alternativa pro kuřáky klasických zápalných cigaret, kteří již nechtějí přijímat škodlivé látky obsažené v dehtu nebo se chtějí zbavit závislosti na klasických zápalných cigaretách. Avšak toto tvrzení můžeme potvrdit zatím jen v krátkodobém měřítku, pro dlouhodobé dopady je třeba další výzkum. Je však vždy důležité se zaměřit na složení jednotlivých vaporizérů, jestli neobsahují některé toxické a karcinogenní látky, které jim udávají příchuť. Stejně to funguje i u variant bez nikotinu.

V žádném případě ale kouření cigaret, žvýkání tabáku, užívání nikotinových sáčků ani jakýchkoliv jiných návykových látek nedoporučujeme ani nepodporujeme.

Pro Zeptej se vědce odpovídala Veronika

Zdroje

[1] https://doi.org/10.1080/09687637.2017.1296933

[2] https://doi.org/10.3390/ijerph10094454

[3] https://doi.org/10.1088/1752-7163/abbf38

[4] https://doi.org/10.3389/fpubh.2013.00056

[5] https://doi.org/10.1111/jerd.12583

[6] https://doi.org/10.1080/08958378.2019.1671558

[7] https://www.femaflavor.org/safety-regulatory-authority-use-flavors-focus-vaping-products

[8] https://doi.org/10.1136/oem.58.10.649

[9] https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.06.002

[10] https://doi.org/0.2967/jnumed.122.264529

[11] https://doi.org/10.18332%2Ftid%2F156839

[12] https://doi.org/10.4103/0971-5851.151771

[13] https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2004.01.017

[14] https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/5024

[15] https://doi.org/10.1017/S0033291703008596

[16] https://doi.org/10.55729%2F2000-9666.1053

Odpovídala

(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)

Odborná recenze:

(Stanford University, School of Medicine)

Editace textu: