Kdo jsme

Ing. David Hlaváček, Ph.D.

David Hlaváček

Instituce:

Fyzikální ústav AV ČR

Obor:

Fyzika, Strojní inženýrství

Role:

Odpovídání

O mně:

Studoval jsem strojní inženýrství se zaměřením na letadlovou techniku. Moje disertační práce se týkala vývoje inovativního typu kompresoru pro letadlový motor. Po absolvování VŠ jsem pracoval devět let ve strojírenském průmyslu a inženýringu jako výpočtář. Od roku 2021 jsem postdoktorandem na Fyzikálním ústavu AV ČR. Zde se věnuji vývoji komponent pro kosmický detektor gravitačních vln, vyhodnocování dat o kosmických paprscích z observatoře Pierra Augera a v neposlední řadě popularizaci vědy. Od roku 2019 studuji teologické nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, takže dokážu pomoci i s některými dotazy z oblasti humanitních věd.