Kdo jsme

Mgr. Jakub Martinka

Jakub Martinka

Instituce:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Obor:

Chemie, Fyzika, Chemická fyzika, Fyzikální chemie

Role:

Odpovídání

O mně:

Vystudoval jsem bakalářský obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ale už tehdy jsem se místo pipetování v laboratoři věnoval počítačovým simulacím jaterních enzymů. Na magisterské studium jsem přešel na Fyzikální chemii a začal se zajímat o využití strojového učení pro studium interakcí světla a molekul. U tohoto tématu jsem zůstal a v rámci PhD pracuji na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR. V našem oddělení Teoretické chemie se věnujeme hlavně vývoji nových výpočetních metod, které umožňují řešit složité rovnice kvantové mechaniky, ale také jejich použitím na „zajímavé“ molekuly, např. na ty, které absorbují světlo.