Kdo jsme

Mgr. Jan Ebr, Ph.D.

Jan Ebr_1

Instituce:

Fyzikální ústav AV ČR, oddělení astročásticové fyziky

Obor:

Fyzika, Astročásticová fyzika

Role:

Odpovídání

O mně:

Vystudoval jsem teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na matematické aspekty kvantové mechaniky a kvantovou teorii pole. Poté jsem přešel na Fyzikální ústav (FZU) AV ČR a začal se věnovat astročásticové fyzice, a to primárně skrze hadronické interakce částic o nejvyšších energiích, kde se věnuji studiu možných modifikací existujících modelů, jejichž předpovědi pro ty nejenergetičtější částice stále nesouhlasí s pozorováním. Díky svému pozadí jako amatérský astronom a dlouholetý spolupracovník hvězdárny na Petříně jsem se také zapojil do správy robotických dalekohledů pro kalibraci atmosférických podmínek na astročásticových observatořích a dnes mám na FZU na starosti projekt FRAM, kde už takových dalekohledů po světě provozujeme pět. Astronomii také vyučuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsem členem kolaborací Observatoře Pierra Augera a Cherenkov Telescope Array.