Kdo jsme

Mgr. Ondřej Fišer

Ondřej Fišer

Instituce:

Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

Obor:

Biologie, Zoologie, Ornitologie, Etologie

Role:

Odpovídání, PR

O mně:

Vystudoval jsem ekologii a etologii na Přírodovědecké fakultě Univerziy Karlovy v Praze. V současnosti pokračuji v doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Zabývám se etologií ptáků se zaměřením na kognici a behaviorální ekologii. Fascinuje mě propojení studia zvířecího chování a psychologie spolu s pozorováním v přírodě. Zajímá mě, co ovlivňuje chování a rozhodování zvířat v jejich každodenním životě. Už od dětství jsem si kladl otázku, jak zvířata vnímají okolní svět a jak se to liší nebo podobá nám lidem.