Kdo jsme

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Radim Tolasz

Instituce:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Obor:

Geografie, Klimatologie

Role:

Odpovídání

O mně:

Od roku 1986 pracuji v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) jako klimatolog, v letech 2003–2011 jako náměstek ředitele. Jsem expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatologické databáze a výměnu dat o klimatu. Jsem spoluautorem české klimatologické aplikace CLIDATA, která je v ČHMÚ používána od roku 2000. Ve spolupráci s WMO je tato aplikace používána ve více než 30 meteorologických službách po celém světě (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Černá Hora, Srbsko, Tanzanie, Etiopie, Gruzie, Ghana, Namibie, Nigérie, Dominikánská republika, Trinidad a Tobago a další). Od roku 2014 zastupuji Českou republiku v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC). Jsem autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých článků a publikací a od roku 2012 i šéfredaktorem českých Meteorologických zpráv a členem redakční rady slovenského Meteorologického časopisu.