Dotazy a odpovědi

0062 Proč mají dravci tak dobrý zrak?

Dotaz:

Delší dobu mi nedá spát otázka nad tím, proč mají dravci tak dobrý zrak. A to proto, že v astronomii je rozlišovací schopnost dalekohledu nebo obecně optického přístroje dána jeho velikostí. Čím větší plocha, tím lepší rozlišovací schopnost. Přesto mají dravci malé oko. Čekal bych to třeba spíše u sov, která má oko větší a přeborníkem by třeba měla být taková kráva. Přesto nepochybně takové káně vidí lépe než kráva nebo kůň.

Minutová odpověď:

1)

Hlavní vliv na kvalitu zraku (nejen) u ptáků má:

2)

Velikost oka (pouze částečně), příčná svalová vlákna duhovky.

3)

Tzv. tetrachromatický zrak (4 typy čípků a 1 typ tyčinek).

4)

Dvě žluté skvrny.

5)

Počet a koncentrace zrakových buněk na sítnici. Tzv. vějířek vyživující sítnici.

Celá odpověď:

Odpověď

Dravci v rámci ptačích druhů mají jedny z největších očí (mimo jiné například i sovy). Nicméně u zraku ptáků (ale i zvířat obecně) na rozdíl od astronomických teleskopů velikost očí zásadně neovlivňuje kvalitou vidění. Proto i malé oko může disponovat lepším zrakem než oko velké. Zásadním faktorem, který kvalitu vidění ovlivňuje je složení sítnice a dalších orgánů oka.

Duhovka je u ptáků na rozdíl od ostatních obratlovců složená z příčně pruhovaných svalových vláken, které umožňují velmi rychlé změny velikosti zornice (která má na práci pohlcování přicházejících světelných paprsků), a proto je zrak rychleji přizpůsoben změnám osvětlení. Dále mají ptáci v oblasti cévnatky (krevní pleteně v oku) speciální útvar zvaný vějířek, který vyživuje sítnice přímo v oku a zlepšuje ostrost vidění.

Zcela zásadním a hlavním faktorem, který zrak ovlivňuje je mimořádná koncentrace zrakových buněk v sítnice (1 milion na milimetr čtvereční!!). Právě díky tomuto neskutečnému množství buněk je zrak natolik dokonalý. Jinými slovy: čím víc zrakových buněk, tím lepší zrak. Tady se nám trochu vrací faktor velikosti, protože logicky do většího oka se vejde více buněk. Přesně proto mají dravci největší oči v rámci ptačí říše. Nicméně velké oko nemusí být vždy tak vyvinuté a nemusí vždy využít celý svůj potenciál (jako například u dobytka, kde je buněk méně).

Mimo to je u ptáků více typů zrakových buněk. Celkem mají 4 typy čípků a 1 typ tyčinky – mají tzv. tetrachromatický zrak (lidé mají pouze 3 typy čípků a 1 typ tyčinky – tzv. trichromatický zrak). Díky čtyřem různým čípkům jsou ptáci schopni vnímat širší spektrum barev než my lidé (například vidí UV záření). Poslední vychytávkou jsou dvě žluté skvrny zkvalitňující monokulární i binokulární vidění.

Jak tedy můžete vidět, ptáci a zejména dravci jsou naprosto dokonale přizpůsobeni na optickou orientaci a také ji umí skvěle využít při lovu i obraně.

Zpracovala Marie Truhlářová

Odpovídala

(Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Kategorie: Příroda