Dotazy a odpovědi

0119 Proč jsou vlasy delší než chlupy?

Dotaz:

Moje otázka je taková blbina, ale odpověď na ni nemám a budu ráda, když mi to vysvětlíte. Chlupy a vlasy: 1 ) Chlup má jen standardní délku a víc neroste. Jakmile si jej vytrhnu nebo ostříhám, tak mi začne růst hned znova. 2) Oproti tomu vlasy rostou do délky, do které je necháme růst. Je tedy pro chlup v kůži nějaké „čidlo“, které nastartuje růst, když je chlup zkrácen, který pak i zastaví růst chlupu v určité délce?

Minutová odpověď:

1)

Vlasy a chlupy mají společný cyklus růstu s fázemi anagenní, katagenní, telogenní a někdy i exogenní. Délka anagenní fáze ovlivňuje délku růstu vlasu nebo chlupu.

2)

Rozdíl mezi vlasem a chlupem spočívá v délce anagenní fáze. Vlasy mohou růst několik let, zatímco chlupy jen 2–4 měsíce.

3)

Délka růstu je ovlivněna genetikou, věkem a dalšími faktory, včetně hormonální produkce.

4)

Neplatí mýtus, že pravidelným zastřiháváním vlasů docílíme jejich zvýšeného růstu.

Celá odpověď:

Odpověď

Pro pochopení rozdílu mezi vlasy a chlupy (co se délky týče) je zapotřebí se podívat na to, jak vůbec proces růstu probíhá. Vlasy i chlupy (i řasy, obočí apod.) mají stejný cyklus růstu, který má tři (resp. čtyři) fáze:

1. Anagenní neboli růstová fáze: dochází k množení buněk, růstu vlasu/chlupu a jeho pigmentaci. Vlas/chlup vyrůstá z tzv. vlasového folikulu, který je vyživován a prokrven.

2. Katagenní neboli přechodná fáze: vlas/chlup růst přestává (přestávají se množit buňky) ani už se netvoří pigment, dochází k přestavbě vlasového folikulu a jeho odpojení od krevního oběhu.

3. Telogenní neboli klidová fáze: s vlasem/chlupem samotným se navenek nic moc neděje a na konci této fáze vypadne, resp. je odhozen. V rámci této fáze už se začíná pod starým tvořit vlas/chlup nový, který po odhození původního vlasu/chlupu vyroste na stejném místě.

4. Exogenní fáze: občas se v literatuře zvlášť vyděluje i tato fáze, během které nám vlas/chlup vypadne. Vyděluje se z toho důvodu, že podle všeho spíš, než k vypadnutí dochází k aktivnímu odhození vlasu (nejedná se pouze o pasivní proces).

Rozdíl mezi vlasem a chlupem (co se jejich délky týče) je právě v délce tohoto růstového cyklu, resp. v délce anagenní fáze. Zatímco chlup roste jen cca 2–4 měsíce, vlasy rostou několik let (co jsem našla v literatuře, obvykle se uvádí cca 2–5 let), proto vlasy vyrostou více. To, že někteří lidé si mohou nechat narůst vlasy až k zemi a jiným lidem tolik nerostou, je přičítáno převážně genetice, nicméně všichni máme délku růstu omezenou.

Zároveň to, jak moc nám vlasy rostou, je ovlivněno i dalšími faktory jako je např. věk. Obecně pak míra růstu (i další vlastnosti jako pigmentace, tloušťka či umístění) může být ovlivněna produkcí hormonů (viz růst pubického ochlupení v pubertě vlivem androgenních hormonů). Tady pak zase záleží na typu ochlupení – zatímco řasy a obočí obecně na androgenní hormony nereagují, „klasické“ chlupy, vousy či vlasy ano.

Vlasové folikuly tedy nemají žádná „čidla“, kterými by poznaly, jak dlouhý chlup či vlas už je, mají v sobě pouze naprogramovaný pravidelný cyklus růstu a odhazování chlupů/vlasů, který se liší v době trvání.

Ale – vytržením chlupu či vlasu v telogenní fázi (např. právě onou depilací) dojde k poškození vlasového folikulu, což vede ke zvýšenému dělení buněk a růstu nového vlasu. Tedy po vytržení nám opravdu rovnou začne růst chlup/vlas nový. Stejného efektu nicméně nedosáhneme stříháním, protože tím vlasový folikul (který je za růst odpovědný) neovlivníme.

Neplatí proto ani mýtus, že pravidelným zastřiháváním vlasů docílíme jejich zvýšeného růstu.

Za tým Zeptej se vědce odpovídala Markéta

Zdroje

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780815515722500063

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24372228/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30783331/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12709819/

Odpovídala

Štítky: chlupy, obočí, řasy, vlasy