Dotazy a odpovědi

0153 Kdy se lidé začali starat o postižené?

Dotaz:

Od zvířat nás rozlišuje zřejmě jedna věc, starost o postižené. A tak se ptám, jestli to tak u lidí bylo vždy, nebo se to změnilo až s moderním věkem člověka. Tedy, kdy? Před 100, 70, 10 tisíci lety, nebo při vzniku prvních civilizací, tedy asi tak před 6000 lety, nebo v našem letopočtu, nebo…?

Minutová odpověď:

1)

Péče o postižené jedince není vlastní jen modernímu člověku.

2)

Jistou míru péče o nemohoucí můžeme tudíž předpokládat už před oddělením naší lidské linie od šimpanzí.

3)

Péči o postižené můžeme doložit i u neandertálců.

Celá odpověď:

Odpověď

Pokud bychom postižení pojali šířeji jako odchylku ve zdravotním stavu, která jedince omezuje v určité činnosti a může vzniknout i během života např. v důsledku úrazu nebo nemoci, zjistili bychom, že ani v této oblasti nejsou lidé unikátní. Například termity lovící mravenci rodu Megaponera nosí zraněné druhy s ulomenými končetinami do hnízda, kde o ně pečují lízáním ran a zvyšují tak jejich šanci na přežití na 80 % ve srovnání s 10% šancí u neopečovávaných jedinců.

Dalším způsobem péče o jedince (nejčastěji příbuzné nebo partnery), kteří se nemohou hýbat nebo nestačí ostatním, je ochrana před predátory, jež byla pozorována u řady primátů včetně našich nejbližších příbuzných šimpanzů, ale i u jiných savců. Poskytování potravy zraněným nebo nemocným členům skupiny je také způsobem péče pozorované u lvů, lišek, vyder nebo mangust.

Homo erectus

Jistou míru péče o nemohoucí můžeme tudíž předpokládat už před oddělením naší lidské linie od šimpanzí (před 5–8 mil. lety). Fosilní záznam poskytuje jen omezenou a často nejednoznačnou informaci ohledně péče o postižené. Např. jedinec reprezentovaný 2 mil. let starou bezzubou lebkou Homo erectus z Dmanisi D3444/D3900 nemohl požívat potravu, která by se musela náročně žvýkat, a mohl být proto částečně závislý na péči ostatních.

Na druhou stranu máme pozorování u současných primátů, že se jedinci s podobným omezením byli schopni postarat se o sebe sami. Jednoznačnějším příkladem péče o postižené je přes 500 tis. let stará lidská lebka č. 14 ze Sima de Los Huesos nedospělého jedince trpícího kraniosynostózou (nemocí, kdy předčasně srostou lebeční švy, a mozek narozeného dítěte tak nemá prostor pro růst). Navzdory deformacím mozkovny a mozku samotného, které vysoce pravděpodobně vedly k motorickému a kognitivnímu postižení, se tento jedinec dožil 5–12 let.

Neandertálci

Péči o postižené můžeme doložit i u neandertálců, kde je nejpřesvědčivějším dokladem cca 40 tis. let stará kostra Shanidar 1jedince, který utrpěl závažná zranění hlavy a dolní i horní končetiny vedoucí ke hluchotě, ztrátě zraku jednoho oka, kulhání a amputaci paže. Zhojená zranění však dokládají, že i s těmito postiženími a nepochybně díky péči svých druhů žil v drsném prostředí pleistocénu ještě řadu let a dožil se úctyhodných 40–50 let.

Můžeme tedy říci, že péče o postižené jedince není vlastní jen modernímu člověku, ale máme ji přesvědčivě doloženou i u jeho předchůdců a příbuzných, a v přírodě ji známe i u řady dalších druhů.

Pro Zeptej se vědce odpovídal Martin

Odpovídal

(Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)