Kdo jsme

Benoit Lefebvre, PhD

Benoit Lefebvre

Instituce:

Extreme Light Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (ELI-ERIC)

Obor:

Fyzika, Částicová fyzika

Role:

Odpovídání

O mně:

Doktorát v oboru fyziky částic jsem získal na McGillově univerzitě (Montréal, Kanada). Pracoval jsem na vývoji mionových detektorů pro experiment ATLAS v CERN (Ženeva, Švýcarsko). Dnes jsem zaměstnán ve výzkumném centru Extreme Light Infrastructure ERIC (Dolní Břežany), kde pracuji na vývoji detektorů záření používaných pro laserem řízené urychlování, v radiační ochraně a na vývoji simulačního softwaru.