Kdo jsme

Ing. Pavla Hradová

Pavla Hradová

Instituce:

ORLEN UniCre

Obor:

Chemie, Anorganická chemie

Role:

Odpovídání

O mně:

Inženýrský titul jsem získala na VŠCHT v oboru Chemie a technologie paliv a prostředí. Má diplomová práce se zabývala vlivem metody tvarování Mg/Al a Mg/Fe směsných oxidů na jejich vlastnosti. Pracuji ve společnosti ORLEN UniCRE, kde analyzuji převážně složení vzorků pomocí iontové chromatografie. Více než ropa mne však zajímá voda, ať už ta z výrobních procesů, tak i ta přírodní.