Kdo jsme

Mgr. Tereza Ormsby, Ph.D.

DSC_0575

Instituce:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Obor:

Biologie, Molekulární biologie, Imunologie

Role:

Odpovídání, Zakladatelka projektu, Správa dotazů

O mně:

Už jako malou holku mě naprosto fascinovaly biologické procesy v lidském těle. Chtěla jsem všem těm složitým jevům rozumět. To mě dovedlo ke studiu biochemie a následně i k doktorskému studiu imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Značnou část svého PhD jsem strávila v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu (DKFZ), kde jsem studovala signální dráhy buněk imunitního systému. Po PhD jsem rozhodla, že si chci dále rozšiřovat obzory.

Opustila jsem tedy imunologii a během svých dvou postdockých stáží v USA jsem se zabývala studiem transkripce, interakcemi nekódujících RNA a proteinů, studiem epigenetických procesů v buňce a interakcemi DNA s chromatinem. Od roku 2018 pak pracuji jako vědecký pracovník ve skupině prof. Konvalinky (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), kde se zabývám vývojem mimetik protilátek a jejich potenciálnímu využití v diagnostice a léčbě rakoviny a autoimunitních chorob.

Baví mě studovat buněčné procesy a interakce proteinů a nukleových kyselin. Na vědě je úžasné, jak vám neustále umožňuje se učit něco nového, nutí vás přemýšlet a rozvíjet vaši kreativitu. Biochemické děje jsou jako dokonalá symfonie, jejíž noty stále ještě rozplétáme, a já jsem ráda, že jsem součástí tohoto luštění.