Dotazy a odpovědi

0868 Jak předcházet kardiovaskulárním příhodám?

Dotaz:

Jak předcházet kardiovaskulárním příhodám?

Minutová odpověď:

1)

Ovlivnitelné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění aterosklerotického původu (související s kornatěním tepen) jsou známé – jedná se o kouření, vyšší LDL cholesterol, diabetes mellitus (cukrovku) a hypertenzi (vysoký krevní tlak).

2)

Všechny uvedené rizikové faktory jsou přinejmenším teoreticky dobře léčitelné režimovými opatřeními, v případně vysoce rizikových osob i léčebnými metodami.

3)

Nejrizikovějšími osobami jsou ti, kteří již prodělali kardiovaskulární příhodu, tedy srdeční infarkt, mozkovou příhodu způsobenou aterosklerózou, případně mají uzávěry tepen dolních končetin. U této skupiny se postupuje velmi razantně terapií včetně podávání léků typu vakcín ke snížení hladiny lipidů, případně i mimotělními eliminačními metodami (podobá se hemodialýze).

Celá odpověď:

Odpověď

Onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění), především aterosklerotického původu (související s kornatěním tepen), jsou nejčastější příčinou úmrtí v našich zemích; současně ale velmi dobře známe jejich rizikové faktory.

Neovlivnitelná rizika jsou vyšší věk (více než 45 let u mužů, 55 let u žen), mužské pohlaví a genetické faktory (přítomnost kardiovaskulárního onemocnění u rodičů a sourozenců před 60. rokem u mužských příbuzných a před 65. rokem u ženských příbuzných).

Ovlivnitelnými riziky jsou kouření, zvýšená koncentrace rizikových složek lipidů v krvi (dyslipidemie), zvýšená koncentrace glukózy v krvi (prediabetes a diabetes mellitus) a vyšší hodnoty krevního tlaku (hypertenze).

Prevenci kardiovaskulárních onemocnění lze rozdělit na dvě části. Jedná se o tak zvaný populační přístup, kdy většina populace dodržuje opatření zdravého životního stylu, tedy nekouří, nepřijímá nadměrné množství živočišných tuků a jednoduchých cukrů, není obézní, má dostatek pohybové aktivity [4, 6]. Tento přístup je nejúčinnější a i ekonomicky nejvýhodnější.

Druhým přístupem je záchyt jednotlivých rizikových osob a jejich intenzivní léčba včetně užívání léků a dalších léčebných postupů. Záchyt se děje stanovením ovlivnitelných rizikových faktorů a jejich následným příznivým ovlivněním. Konkrétně se jedná o následující zásahy:

  • ukončení kouření – konzultacemi, ale i použitím určitých psychogenních léků;
  • korekci především vyšší hladiny LDL („zlý“ cholesterol vyvolávající aterosklerózu) jednak dietními opatřeními (omezením živočišných tuků v potravě – konkrétně 1–2 vegetariánské dny v týdnu pravidelně), jednak terapii léky – nejčastěji se používají takzvané statiny, ale i léky typu vakcín, které se aplikují podkožně, u nejtěžších poruch tzv. extrakorporální (mimotělní) eliminační metody („čištění“ krve přístrojem na podobném principu jako při hemodialýze při selhání ledvin);
  • korekci vyšší glykemie omezením jednoduchých cukrů ve stravě (slazené nápoje, sladkosti, bílé pečivo);
  • korekci vyššího krevního tlaku omezením soli v dietě a příjmu alkoholu, redukcí váhy a u většiny pacientů nasazením léků.
  • Těmto postupům je věnována řada postupně inovovaných doporučení odborných společností [1–6].

Pro Zeptej se vědce odpovídal Jan.

Zdroje

[1] https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001162

[2] https://doi.org/10.1159/000533285

[3] https://doi.org/10.1111/dom.15226

[4] https://doi.org/10.3390/nu15143261

[5] https://doi.org/10.3390/ijerph20146433

[6]: https://doi.org/10.1186/s12966-023-01463-9

Odpovídal

(Institut klinické a experimentální medicíny, Praha)

Odborná recenze:

(IHU LIRYC, Electrophysiology and Heart Modeling Institute, University of Bordeaux)

Editace textu: